Save the date – Uppstart Yrkesresan Barn och unga

Teams-möte

Uppstart av Yrkesresan för alla chefer, arbetsledare och andra som på olika sätt har ansvar för introduktion och kompetensutveckling inom den sociala barn och ungdomsvården i någon av länets femton kommuner. Alla kommuner i Västerbotten har beslutat sig för att samverka gällande Yrkesresan, en nationell satsning på kompetensutveckling inom socialtjänsten. Totalt kommer fem resor att […]

Individbaserad systematisk uppföljning med särskilt fokus på jämställdhet dag 1

Umeå Umeå

I likhet med 2021 erbjuder FoU Socialtjänst under 2022 utbildning i praktisk individbaserad verksamhetsuppföljning med särskilt fokus på jämlikhet och jämställdhet. Datum och tid 29 september kl 9.00-16.00 (dag 1) samt den 29 november kl 9.00-16.00 (dag 2) Plats Möjlighet att delta på plats i Umeå eller digitalt - hybridutbildning. Målgrupp Verksamhetsutvecklare, metodstödjare, processledare, chefer […]

Chefsutveckling: Socialtjänsten, jämställdhet och ledarskap

Online

Ny Socialtjänstlag är på intågande. Utbilda er om vad det står i utredningens förslag om stärkt arbete med jämställdhet. Ni får också beskrivning av vad som är viktigt att tänka på som chef och ledare i arbetet med en jämställd socialtjänst. Datum och tid 19 oktober kl 9.00-10.30 Plats Digitalt Målgrupp Chefer på olika nivåer […]

Individbaserad systematisk uppföljning med särskilt fokus på jämställdhet dag 2

Umeå Umeå

I likhet med 2021 erbjuder FoU Socialtjänst under 2022 utbildning i praktisk individbaserad verksamhetsuppföljning med särskilt fokus på jämlikhet och jämställdhet. Datum och tid 29 september kl 9.00-16.00 (dag 1) samt den 29 november kl 9.00-16.00 (dag 2) Plats Möjlighet att delta på plats i Umeå eller digitalt - hybridutbildning. Målgrupp Verksamhetsutvecklare, metodstödjare, processledare, chefer […]