Barn som är långsiktigt placerade i familjehem

Umeå Umeå

Regional konferens med fokus på hur tryggheten och stabiliteten för de långsiktigt placerade barnen kan stärkas. Konferensen arrangeras av Socialstyrelsen tillsammans med Knas Hemma, kommunförbundet Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen, Norrbottens Kommuner och FoU Socialtjänst Region Västerbotten. Konferensen genomförs fysiskt för att möjliggöra workshop tillsammans med Knas Hemma som är en barnrättsorganisation som arbetar för barn […]

Konferensdag om socialtjänst, kunskap och kompetens – 18 oktober

Hotell Toppen, Storuman Blå vägen 238, Storuman

Välkommen till en konferensdag med fokus på En socialtjänst byggd på kunskap och kompetens – en särskild utmaning i en liten kommun! Dagen handlar om utmaningarna i att upprätthålla den kunskaps- och kompetensnivå som krävs för att kunna erbjuda en socialtjänst med hög kvalitet. Vi möts och reflekterar tillsammans med Fredrik Hjulström, socialpolitisk chef vid SSR […]

Chefsutveckling: Socialtjänsten, jämställdhet och ledarskap

Online

Ny Socialtjänstlag är på intågande. Utbilda er om vad det står i utredningens förslag om stärkt arbete med jämställdhet. Ni får också beskrivning av vad som är viktigt att tänka på som chef och ledare i arbetet med en jämställd socialtjänst. Datum och tid 19 oktober kl 9.00-10.30 Plats Digitalt Målgrupp Chefer på olika nivåer […]

Nätverksträff inom funktionshinderområdet – Online

Online

Välkommen till nätverksträff inom funktionshinderområdet 2022-11-30! Träffen sker digitalt och anmälan skickas till agneta.nilsson@regionvasterbotten.se senast 1 november 2022. Klicka här för mer information: Inbjudan och program - Regionala funktionshindernätverket