Nätverksträff 1 – Stärkt föräldraskapsstöd

Teams-möte

Inom ramen för utvecklingsarbetet – stärkt föräldraskapsstöd för föräldrar med kognitiva svårigheter – bjuder FoU Socialtjänst in till tre nätverksträffar. Syftet med nätverksträffarna är att etablera ett forum för inspiration, kunskap och erfarenhetsutbyte för dig som arbetar med PYC eller på annat sätt möter föräldrar med kognitiva svårigheter i Västerbotten. Mer information nedan. Nätverksträff Stärkt […]

Chefsnätverk inom LSS ”Kransen”

Teams-möte

Nätverksmöte för det regionala chefsnätverket inom LSS i Umeås kranskommuner; Kransen.   Kontakt Agneta Nilsson, utvecklingsledare FoU Socialtjänst agneta.nilsson@regionvasterbotten.se

NUA – Regionalt nätverk för uppföljning och analys

Teams-möte

Nätverksträff i NUA (det regionala nätverket för uppföljning och analys i Västerbotten) vars syfte är att dela erfarenheter och samlad kunskap kring uppföljning och analys för att inspirera och arbeta med kvalitetsutveckling inom socialtjänstens alla verksamhetsområden. Alla länets kommuner är inbjudna att delta i nätverket med utsedda representanter. Vi kommer bland annat få lyssna till […]

Kort erfarenhetsutbyte om nationella brukarundersökningar

Teams-möte

Anmälan för SKR:s nationella brukarundersökningar öppnade 15 mars för kommuner och 15 april även för privata aktörer. Sista dag för anmälan av deltagande och för beställning av tilläggstjänster är den 1 juni. Undersökningsperioden är 1 sept-31 okt. Den 15 november blir kommunens egna resultat tillgängliga och alla resultat publiceras den 6 december i år. På den […]

Nätverksträff 2 – Stärkt föräldraskapsstöd

Teams-möte

Inom ramen för utvecklingsarbetet – stärkt föräldraskapsstöd för föräldrar med kognitiva svårigheter – bjuder FoU Socialtjänst in till tre nätverksträffar. Syftet med nätverksträffarna är att etablera ett forum för inspiration, kunskap och erfarenhetsutbyte för dig som arbetar med PYC eller på annat sätt möter föräldrar med kognitiva svårigheter i Västerbotten. Program kommer.

Suicidpreventiva dagen 2021
– perspektiv som räddar liv

Zoom

Fredag 10 september 2021 kl. 13–15 arrangerar FoU Socialtjänst ett digitalt seminarium om suicidprevention tillsammans med länets kommuner, forskare, Folkhälsomyndigheten, MIND, Suicide Zero och Sverker Olofsson som moderator. (På förmiddagen hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens nationella konferens.) Här kan du se webbinariet i efterhand. Program Inledning 13.00  VälkommenSverker Olofsson, moderator 13.05  Suicidprevention från kust till fjäll – ett regionalt […]

Nätverksträff 3 – Stärkt föräldraskapsstöd

Teams-möte

Inom ramen för utvecklingsarbetet – stärkt föräldraskapsstöd för föräldrar med kognitiva svårigheter – bjuder FoU Socialtjänst in till tre nätverksträffar. Syftet med nätverksträffarna är att etablera ett forum för inspiration, kunskap och erfarenhetsutbyte för dig som arbetar med PYC eller på annat sätt möter föräldrar med kognitiva svårigheter i Västerbotten. Program kommer.