Invigning och testkörning av den digitala kollegan

Online

Inom ramen för IFO över gränser ett planeringsprojekt med fokus på gränsöverskridande kompetensförsörjning för en kunskapsstyrd socialtjänst i små glesbygdskommuner bjuds medarbetare och chefer i R8 in till digital workshop den 25 maj. Läs mer och anmäl dig här: Inbjudan digital workshop 25 maj 2021

Suicidpreventiva dagen 2021
– perspektiv som räddar liv

Zoom

Fredag 10 september 2021 kl. 13–15 arrangerar FoU Socialtjänst ett digitalt seminarium om suicidprevention tillsammans med länets kommuner, forskare, Folkhälsomyndigheten, MIND, Suicide Zero och Sverker Olofsson som moderator. (På förmiddagen hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens nationella konferens.) Här kan du se webbinariet i efterhand. Program Inledning 13.00  VälkommenSverker Olofsson, moderator 13.05  Suicidprevention från kust till fjäll – ett regionalt […]

Träffa våra PEER-supporters

Medlefors Folkhögskola Medleforsvägen 2, Skellefteå

Inbjudan till chefer, ledare och verksamhetsutvecklare Vi startar utbildningen för blivande Peer Supporters (Personligt Egen Erfaren Resurs) i september 2021 på Medlefors Skellefteå. Ni som är intresserade av att veta mer om vilka personer som går utbildningen och planerar för anställning, även Ni som är nyfikna på vad en Peer kan bidra med på Er […]

Regional SU-utbildning ht 2021, dag 1

Umeå Umeå

Dag 1 i utbildning till stöd för individbaserad systematisk uppföljning i socialtjänsten i Västerbotten. Läs mer om utbildningen och anmäl dig här: https://fousocialtjanst.se/2021/05/24/regional-su-utbildning-ht-2021/

Dag om Kvalitetsråd

Välkommen till en dag med fokus på arbetet med Kvalitetsråd! Nästan alla kommuner i Västerbotten har kommit igång Kvalitetsråd som modell för systematisk uppföljning inom äldreomsorgen. För att ge inspiration och möjlighet att ta arbetet vidare erbjuder nu FoU Socialtjänst en workshopdag med Kvalitetsråd i fokus. Tillsammans tar vi bland annat del av erfarenheter från […]

Hotell Toppen Blå vägen 238, Storuman

Inbjudan till en konferensdag i Storuman den 1 december om samverkan, samsyn, samarbete och struktur. För att små kommuners socialtjänst ska kunna fullgöra sitt välfärdsuppdrag kan en samverkan över kommungränserna underlätta. Det låter självklart och enkelt, men det innebär samtidigt ett antal utmaningar. Under dagen kommer frågor rörande strategisk kommunsamverkan, tillit, kvalitet, kommunikation, trygghet, ekonomi, […]

Personalen går på kurs – och sen då?

Umeå Umeå

I år arrangerar vi en efterfrågad utbildningsdag för länets chefer för att kunna hjälpa sina anställda att nå uppsatta mål efter en utbildningsinsats. Forskning har visat att effektiv implementering leder till betydligt snabbare genomförande av förändringsarbete än enbart utbildning. Därför bjuder vi in till en dag för att öka kunskapen om implementering av Motiverande samtal […]

Regional SU-utbildning ht 2021, dag 2

Umeå Umeå

Dag 2 i utbildning till stöd för individbaserad systematisk uppföljning i socialtjänsten i Västerbotten. Läs mer om utbildningen och anmäl dig här: https://fousocialtjanst.se/2021/05/24/regional-su-utbildning-ht-2021/