Basutbildning: Riskbruk, missbruk, beroende – Dag 3

Målgrupp De yrkesgrupper som möter och/eller arbetar med riskbruk, missbruk och beroende inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, kriminalvård, polis och andra berörda verksamheter. Syfte Syftet är att personal, som i sitt arbete kommer i kontakt med riskbruk, missbruk och beroende av alkohol och/eller droger, ska få en adekvat bild av problemens komplexitet och möjligheter till […]

Hotell Toppen, Storuman Blå vägen 238, Storuman

Inbjudan till en konferensdag i Storuman den 1 december om samverkan, samsyn, samarbete och struktur. För att små kommuners socialtjänst ska kunna fullgöra sitt välfärdsuppdrag kan en samverkan över kommungränserna underlätta. Det låter självklart och enkelt, men det innebär samtidigt ett antal utmaningar. Under dagen kommer frågor rörande strategisk kommunsamverkan, tillit, kvalitet, kommunikation, trygghet, ekonomi, […]

Personalen går på kurs – och sen då?

Umeå Umeå

I år arrangerar vi en efterfrågad utbildningsdag för länets chefer för att kunna hjälpa sina anställda att nå uppsatta mål efter en utbildningsinsats. Forskning har visat att effektiv implementering leder till betydligt snabbare genomförande av förändringsarbete än enbart utbildning. Därför bjuder vi in till en dag för att öka kunskapen om implementering av Motiverande samtal […]

Regional SU-utbildning ht 2021, dag 2

Umeå Umeå

Dag 2 i utbildning till stöd för individbaserad systematisk uppföljning i socialtjänsten i Västerbotten. Läs mer om utbildningen och anmäl dig här: https://fousocialtjanst.se/2021/05/24/regional-su-utbildning-ht-2021/

BBIC-konferens i Norr- och Västerbotten

Teams-möte

Välkommen till årets BBIC-konferens i Norr- och Västerbotten! Torsdag den 24 mars 2022 kl. 10.00-15.00. Konferensen genomförs digitalt via Teams. Målgrupp BBIC-utbildare, BBIC-ansvariga och 1:a linjens chefer för socialtjänstens barn- och ungdomsvård i Norr- och Västerbotten. För innehåll, se inbjudan, via denna länk: Inbjudan BBIC-konferens i Norr- och Västerbotten 2022 Sista anmälningsdag 17 mars 2022.

ALLA FÖRÄLDRAR har rätt till ett anpassat föräldraskapsstöd

Umeå Umeå

Nu uppmärksammar vi föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn. Syftet med konferensen är bl.a. att rusta dig med kunskap och verktyg för ett stärkt föräldraskapsstöd till föräldrar med kognitiva svårigheter. Konferensen äger rum den 1 april 2022 09.30-15.00 och är förlagd till Regionsalen, Regionens hus, Köksvägen 11 Umeå. Det finns också möjlighet att delta […]

Chefsutveckling: Socialtjänsten, jämställdhet och ledarskap

Online

Ny Socialtjänstlag är på intågande. Utbilda er om vad det står i utredningens förslag om stärkt arbete med jämställdhet. Ni får också beskrivning av vad som är viktigt att tänka på som chef och ledare i arbetet med en jämställd socialtjänst. Datum och tid 19 maj kl 9.00-10.30 Plats Digitalt Målgrupp Chefer på olika nivåer […]

Save the date – Uppstart Yrkesresan Barn och unga

Teams-möte

Uppstart av Yrkesresan för alla chefer, arbetsledare och andra som på olika sätt har ansvar för introduktion och kompetensutveckling inom den sociala barn och ungdomsvården i någon av länets femton kommuner. Alla kommuner i Västerbotten har beslutat sig för att samverka gällande Yrkesresan, en nationell satsning på kompetensutveckling inom socialtjänsten. Totalt kommer fem resor att […]

Barn som är långsiktigt placerade i familjehem

Umeå Umeå

Regional konferens med fokus på hur tryggheten och stabiliteten för de långsiktigt placerade barnen kan stärkas. Konferensen arrangeras av Socialstyrelsen tillsammans med Knas Hemma, kommunförbundet Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen, Norrbottens Kommuner och FoU Socialtjänst Region Västerbotten. Konferensen genomförs fysiskt för att möjliggöra workshop tillsammans med Knas Hemma som är en barnrättsorganisation som arbetar för barn […]

Konferensdag om socialtjänst, kunskap och kompetens – 18 oktober

Hotell Toppen, Storuman Blå vägen 238, Storuman

Välkommen till en konferensdag med fokus på En socialtjänst byggd på kunskap och kompetens – en särskild utmaning i en liten kommun! Dagen handlar om utmaningarna i att upprätthålla den kunskaps- och kompetensnivå som krävs för att kunna erbjuda en socialtjänst med hög kvalitet. Vi möts och reflekterar tillsammans med Fredrik Hjulström, socialpolitisk chef vid SSR […]

Chefsutveckling: Socialtjänsten, jämställdhet och ledarskap

Online

Ny Socialtjänstlag är på intågande. Utbilda er om vad det står i utredningens förslag om stärkt arbete med jämställdhet. Ni får också beskrivning av vad som är viktigt att tänka på som chef och ledare i arbetet med en jämställd socialtjänst. Datum och tid 19 oktober kl 9.00-10.30 Plats Digitalt Målgrupp Chefer på olika nivåer […]

Nätverksträff inom funktionshinderområdet – Online

Online

Välkommen till nätverksträff inom funktionshinderområdet 2023-03-01! Träffen sker digitalt och anmälan skickas till christine.osterman@regionvasterbotten.se Klicka här för mer information: Funktionshindernätverk Dagordning 1 mars 2023