Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Kort erfarenhetsutbyte om nationella brukarundersökningar

2021-05-26 @ 15:30 - 16:00

Fyra frågetecken i papp.
Anmälan för SKR:s nationella brukarundersökningar öppnade 15 mars för kommuner och 15 april även för privata aktörer. Sista dag för anmälan av deltagande och för beställning av tilläggstjänster är den 1 juni. Undersökningsperioden är 1 sept-31 okt. Den 15 november blir kommunens egna resultat tillgängliga och alla resultat publiceras den 6 december i år.

På den senaste NUA-nätverksträffen efterfrågades ett kort möte för erfarenhetsutbyte och information. Därför kommer nu en öppen inbjudan till ett kort möte via Teams:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTYyYzE5MWQtNGFhMy00MGNjLWFkODUtNzQ3ZjI5MThhZjZl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212517306-9857-4dca-b594-6c370d359eb0%22%2c%22Oid%22%3a%2246dd17af-6d13-4e45-9731-2340e5753894%22%7d

Ingen anmälan behövs.

Mer information om brukarundersökningarna på SKR:s hemsida:
https://skr.se/skr/tjanster/oppnajamforelser/socialtjanstbrukarundersokningar.15329.html

Plats

Teams-möte