Inbjudan: Kompetensförsörjning inom vård och omsorg

Ansia Camping och konferens Sommarvägen 1, Lycksele

Konferens om: kompetensförsörjning inom vård och omsorg – Västerbottens kommuner i Region 10 Ta del av befintligt stöd inom kompetensförsörjning och kompetensutveckling från olika offentliga utbildningsaktörer; Akademi Norr, Lapplands Vux och Vård- och omsorgscollege Lyfta goda exempel från samarbeten mellan socialtjänster och lärcenter Gemensamt diskutera vägen framåt i att säkra kompetensförsörjning och -utveckling inom vård […]

Webbinarium: Äldre och alkohol

Om samverkan, övergångar och glapp mellan en kommuns olika verksamhetsområden när det gäller äldre personer med psykisk ohälsa och/eller skadligt bruk/beroende samt hur stödet till dessa personer kan stärkas. Målgrupp: Webbinariet vänder sig till personal inom hemtjänsten, hemsjukvården, biståndshandläggare i äldreomsorgen samt chefer för dessa verksamheter. Webbinariet vänder sig också till IFO-chefer, handläggare och utförare […]