Handläggning med barnet i centrum (HBC) Yrkesresan BoU, väska NY (dag 1)

Handläggning med barnet i centrum (HBC) Yrkesresan BoU, väska NY (dag 1) Det här är en kurs som ger dig grunderna i handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga 0–20 år. Kursen följer handläggningen av ett ärende från aktualisering till avslut. Den inleds med en genomgång av socialtjänstens uppdrag och ansvar med […]

Handläggning med barnet i centrum (HBC) Yrkesresan BoU, väska NY (dag 2)

Handläggning med barnet i centrum (HBC) Yrkesresan BoU, väska NY (dag 2) Det här är en kurs som ger dig grunderna i handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga 0–20 år. Kursen följer handläggningen av ett ärende från aktualisering till avslut. Den inleds med en genomgång av socialtjänstens uppdrag och ansvar med […]

Regional uppstart; Yrkesresan Funktionshinder

Umeå Folketshus Skolgatan 59, Umeå, Sverige

Regionala uppstarten för Yrkesresan, Funktionshinder riktar sig till chefer/arbetsledare och andra som på olika sätt har ansvar för introduktion och kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i någon av Västerbottens läns kommuner. Mer information och program kommer senare under våren. För frågor: yrkesresan.funk@regionvasterbotten.se Regional projektledare: Christine Österman Regional administratör: Anna Duveskog Läs mer om Yrkesresan

Handläggning med unga lagöverträdare – Yrkesresan BoU, väska NY (nationell digital dag)

Handläggning med unga lagöverträdare – Yrkesresan BoU, väska NY (nationell digital dag) Kursen riktar sig till dig som arbetar med målgruppen unga lagöverträdare och har uppdraget att utreda, bedöma behov och utforma uppdrag, föreslå insatser samt lämna yttranden till polis och åklagare. Kursen handlar om barn under 18 år och unga 18–20 år som begår […]

Handläggning med barnet i centrum (HBC) Yrkesresan BoU, väska NY (dag 3)

Handläggning med barnet i centrum (HBC) Yrkesresan BoU, väska NY (dag 3) Det här är en kurs som ger dig grunderna i handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga 0–20 år. Kursen följer handläggningen av ett ärende från aktualisering till avslut. Den inleds med en genomgång av socialtjänstens uppdrag och ansvar med […]

Handläggning med barnet i centrum (HBC) Yrkesresan BoU, väska NY (dag 4)

Handläggning med barnet i centrum (HBC) Yrkesresan BoU, väska NY (dag 4) Det här är en kurs som ger dig grunderna i handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga 0–20 år. Kursen följer handläggningen av ett ärende från aktualisering till avslut. Den inleds med en genomgång av socialtjänstens uppdrag och ansvar med […]

Utsatthet och våld, Yrkesresan BoU, väska NY (dag 1)

Utsatthet och våld, Yrkesresan BoU, väska NY (dag 1) Det här är en kurs som ger dig bred kunskap om barn som riskerar att fara illa på grund av försummelse eller våld och vad som är socialtjänstens ansvar. Kursen tar bland annat upp olika utsatthetsformer, dess konsekvenser för barns hälsa och utveckling med särskilt fokus […]

Utsatthet och våld, Yrkesresan BoU, väska NY (dag 2)

Utsatthet och våld, Yrkesresan BoU, väska NY (dag 2) Det här är en kurs som ger dig bred kunskap om barn som riskerar att fara illa på grund av försummelse eller våld och vad som är socialtjänstens ansvar. Kursen tar bland annat upp olika utsatthetsformer, dess konsekvenser för barns hälsa och utveckling med särskilt fokus […]