Kommundialog om konsultation och hälsoundersökningar med SKR

Online

Konsultation och hälsoundersökningar för barn aktuella inom socialtjänsten Tillsammans med SKR planerar vi för en länsdialog den 20 oktober med start 8.30 som stöd för att  få rutin på att uppmärksamma hälsa och tandhälsa hos de barn och unga som är aktuella inom socialtjänsten. Dialogen är indelat i tre delar där Pass 1: Innehåller nationell […]