Barn som är långsiktigt placerade i familjehem

Umeå Umeå

Regional konferens med fokus på hur tryggheten och stabiliteten för de långsiktigt placerade barnen kan stärkas. Konferensen arrangeras av Socialstyrelsen tillsammans med Knas Hemma, kommunförbundet Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen, Norrbottens Kommuner och FoU Socialtjänst Region Västerbotten. Konferensen genomförs fysiskt för att möjliggöra workshop tillsammans med Knas Hemma som är en barnrättsorganisation som arbetar för barn […]