Regional uppstart; Yrkesresan Funktionshinder

Umeå Folketshus Skolgatan 59, Umeå, Sverige

Regionala uppstarten för Yrkesresan, Funktionshinder riktar sig till chefer/arbetsledare och andra som på olika sätt har ansvar för introduktion och kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i någon av Västerbottens läns kommuner. Mer information och program kommer senare under våren. För frågor: yrkesresan.funk@regionvasterbotten.se Regional projektledare: Christine Österman Regional administratör: Anna Duveskog Läs mer om Yrkesresan