Samtal och Delaktighet, Yrkesresan BoU

Ansia Camping och konferens Sommarvägen 1, Lycksele

Samtal och delaktighet består av två sammanhängande kursdagar. Kursdagarna kommer att varva föreläsning med övningar och diskussioner. Du kommer att få öva på att förbereda, inleda och avsluta samtal och prova olika sätt att skapa en bra dialog med barn och unga. Det är viktigt att du har genomfört de obligatoriska förberedelseuppgifterna innan kursstart. Dagarna är […]

Yrkesresan Barn och unga – Utsatthet och våld

Ansia Camping och konferens Sommarvägen 1, Lycksele

Om kursdagarna Utsatthet och våld består av två sammanhängande kursdagar. Kursdagarna kommer varva föreläsning med övningar och diskussioner. Det är viktigt att du som deltagare har genomfört de obligatoriska förberedelseuppgifterna innan kursstart. Kursens innehåll Uppdrag och ansvar Barns utveckling Tecken på och konsekvenser av utsatthet Utreda barns utsatthet Risk- och skyddsfaktorer Utreda barns utsatthet för […]

Yrkesresan Barn och unga – Samtal och delaktighet

Ansia Camping och konferens Sommarvägen 1, Lycksele

Om kursdagarna Samtal och delaktighet består av två sammanhängande kursdagar. Kursdagarna kommer att varva föreläsning med övningar och diskussioner. Du kommer att få öva på att förbereda, inleda och avsluta samtal och prova olika sätt att skapa en bra dialog med barn och unga. Det är viktigt att du har genomfört de obligatoriska förberedelseuppgifterna innan kursstart. […]