Samtal och Delaktighet, Yrkesresan BoU

Ansia Camping och konferens Sommarvägen 1, Lycksele

Samtal och delaktighet består av två sammanhängande kursdagar. Kursdagarna kommer att varva föreläsning med övningar och diskussioner. Du kommer att få öva på att förbereda, inleda och avsluta samtal och prova olika sätt att skapa en bra dialog med barn och unga. Det är viktigt att du har genomfört de obligatoriska förberedelseuppgifterna innan kursstart. Dagarna är […]

Uppdrag Psykisk Hälsa i Västerbotten

Regionens hus Köksvägen 11, ingång 11 A, Umeå

Datum Torsdag den 14 september 2023
Tid 10.00–15.00, Incheckning 9.30
Plats Regionssalen, Regionens hus, Köksvägen 11, Umeå, ingång 11 A
Vi ser gärna att ni kommer på plats men önskar du delta digitalt kan du notera det i din anmälan.
Anmälan Senast den 4 september 2023. Länk finns inne i evenemanget på denna sida.

Inbjudan: Kompetensförsörjning inom vård och omsorg

Ansia Camping och konferens Sommarvägen 1, Lycksele

Konferens om: kompetensförsörjning inom vård och omsorg – Västerbottens kommuner i Region 10 Ta del av befintligt stöd inom kompetensförsörjning och kompetensutveckling från olika offentliga utbildningsaktörer; Akademi Norr, Lapplands Vux och Vård- och omsorgscollege Lyfta goda exempel från samarbeten mellan socialtjänster och lärcenter Gemensamt diskutera vägen framåt i att säkra kompetensförsörjning och -utveckling inom vård […]

Yrkesresan Barn och unga – Utsatthet och våld

Ansia Camping och konferens Sommarvägen 1, Lycksele

Om kursdagarna Utsatthet och våld består av två sammanhängande kursdagar. Kursdagarna kommer varva föreläsning med övningar och diskussioner. Det är viktigt att du som deltagare har genomfört de obligatoriska förberedelseuppgifterna innan kursstart. Kursens innehåll Uppdrag och ansvar Barns utveckling Tecken på och konsekvenser av utsatthet Utreda barns utsatthet Risk- och skyddsfaktorer Utreda barns utsatthet för […]

Yrkesresan Barn och unga – Samtal och delaktighet

Ansia Camping och konferens Sommarvägen 1, Lycksele

Om kursdagarna Samtal och delaktighet består av två sammanhängande kursdagar. Kursdagarna kommer att varva föreläsning med övningar och diskussioner. Du kommer att få öva på att förbereda, inleda och avsluta samtal och prova olika sätt att skapa en bra dialog med barn och unga. Det är viktigt att du har genomfört de obligatoriska förberedelseuppgifterna innan kursstart. […]

Webbinarium: Äldre och alkohol

Om samverkan, övergångar och glapp mellan en kommuns olika verksamhetsområden när det gäller äldre personer med psykisk ohälsa och/eller skadligt bruk/beroende samt hur stödet till dessa personer kan stärkas. Målgrupp: Webbinariet vänder sig till personal inom hemtjänsten, hemsjukvården, biståndshandläggare i äldreomsorgen samt chefer för dessa verksamheter. Webbinariet vänder sig också till IFO-chefer, handläggare och utförare […]