Psykisk hälsa

I vårt samhälle lever och bor många med psykisk ohälsa och därför finns vi länsdelssamordnare som arbetar med psykisk hälsa i samverkan. Vi har ett stort kontaktnät med brukarinflytande men också med beslutsfattare både lokalt och regionalt.

Vi samarbetar med länets kommuner, kyrkan, brukarföreningar, studieförbund, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och andra intresseorganisationer inom området. Målet är att få en bättre psykisk hälsa för våra medborgare samt att öka förståelsen för psykisk ohälsa och därmed minska stigman.

Gällande kunskapsspridning till allmänhet har vi den återkommande Psykeveckan v 45 under vilken det erbjuds gratis föreläsningar. Vi genomför även Första Hjälpen-utbildningar, MHFA till personal i olika verksamheter, YAM till elever i grundskolan, Psyk-e-bas som är en digital utbildning till personal. Vi både genomför och utvidgar våra utbildningssatsningar efter önskemål och behov.

Brukarsamverkan

Vi samarbetar med länsföreningen Hjärnkoll Västerbotten som är en paraplyorganisation samlar de flesta brukar- och anhörigföreningar i Västerbotten inom frågor som rör psykisk hälsa. Hjärnkoll arbetar med brukardelaktighet och brukarmedverkan övergripande och lokalt i länet. Läs mer om Hjärnkoll på deras hemsida eller sida på facebook:

www.hjarnkollvasterbotten.se
www.facebook.com/ihelavasterbottenslan

 

Claudia Kerttu

Claudia Kerttu

Länsdelssamordnare

Liz Bertholdsson

Liz Bertholdsson

Länsdelssamordnare

UPH-medel 2023

UPH-medel 2023

Ansökan om UPH-medel, Uppdrag psykisk hälsa, för 2023. Länsgemensamma stimulansmedel - förhoppning...

läs mer
Psyk-E bas

Psyk-E bas

Psyk-E bas är en serie kompetensutvecklingsprogram som består av filmade föreläsningar med...

läs mer