Suicidprevention

För nödläge – klicka här!

I dag förlorar ytterligare 3–4 människor livet i Sverige – dessutom helt i onödan – liksom årets alla andra dagar, i genomsnitt! Det är lika många som dog i terrordådet på Drottninggatan i Stockholm eller fler än de tre skolungdomar som dog i bussolyckan, strax söder om Sveg, några dagar tidigare. Trots pandemin med SARS-CoV-2 dröjde det nästan ett år innan fler dött på grund av covid-19 än de 800 000 människor som dör globalt – varje år – av suicid.

Suicid, eller självmord, är ett globalt folkhälsoproblem med svåra följder för individer, familjer och samhällen. Men forskning visar att man både kan förhindra och förebygga självmord – inte med någon enskild åtgärd – men med breda samhällsinsatser inom fyra olika områden. Vi har därför en nollvision för självmord (precis som regeringen, Suicide Zero m.fl.) med målsättningen att antalet suicid ska minska årligen i Västerbottens län!

Just nu har FoU Socialtjänst unika möjligheter att stödja, samordna och sprida lokalt arbete med suicidprevention. Strategin bygger på att skala upp det framgångsrika tvärsektoriella konceptet B4 (before) – Bemöt, Behandla, Bygg och Begränsa som Storumans kommun utvecklade efter en serie tragiska självmord för några år sedan, till regional nivå.

Vill du förebyggda suicid? Nu finns fler möjligheter än på länge!

Här hittar du resurser, råd och stöd i arbetet och får gärna kontakta oss.

Kommunbesök

Vill din kommun ha en introduktion och inspiration till suicidförebyggande arbete? Bjud in bredast möjliga grupp med företrädare för kommun, region, civilsamhälle och mig till en träff på 1–2 tim, fysiskt eller digitalt. Ordna lokal och fika (om gemensam fysisk träff) och skicka sedan räkningen till mig efter genomfört besök.

Skrivarstuga

Vill din kommun dela och låna goda exempel till en lokal handlingsplan för suicidprevention? Under hösten 2020 genomförde vi en digital skrivarstuga för nyckelpersoner och kan göra det igen om minst två kommuner anmäler intresse. Gör förarbete hemma, delta i konferens + workshop och gör sedan klart eller revidera er lokala handlingsplan.

Resurser för suicidprevention

Behöver du resurser för ditt arbetet med suicidprevention? FoU Socialtjänst kan i samverkan med andra aktörer erbjuda eller tipsa om en mångfald olika insatser, ofta till ingen eller låg kostnad. Det kan t.o.m. finnas medel att söka för projekt i samverkan med andra. Läs mer här eller på andra webbplatser.

B4-podden

Under senare delen av 2021 publicerar vi här B4-podden – en podd för dig som vill förebygga självmord – privat, professionellt – eller politiskt med olika kunskapsbaserade insatser. Varje avsnitt på 15–20 minuter har ett tema, ofta en metod för suicidprevention, som jag och Lars Jacobsson, professor emeritus i psykiatri, diskuterar med en gäst som är expert på just den metoden. Vi försöker då få konkreta svar på grundläggande frågor som varför, vad, hur, när, var och vem. Avnitten är fristående men utgör också en helhet som en verktygslåda för suicidprevention.

Per-Daniel Liljegren

Per-Daniel Liljegren

Samordnare Suicidprevention