Webbinarium: Äldre och alkohol

Webbinarium: Äldre och alkohol

Om samverkan, övergångar och glapp mellan en kommuns olika verksamhetsområden när det gäller äldre personer med psykisk ohälsa och/eller skadligt bruk/beroende samt hur stödet till dessa personer kan stärkas. Målgrupp: Webbinariet vänder sig till personal inom...
Inbjudan: Kompetensförsörjning inom vård och omsorg

Inbjudan: Kompetensförsörjning inom vård och omsorg

Konferens om: kompetensförsörjning inom vård och omsorg – Västerbottens kommuner i Region 10 Ta del av befintligt stöd inom kompetensförsörjning och kompetensutveckling från olika offentliga utbildningsaktörer; Akademi Norr, Lapplands Vux och Vård- och omsorgscollege...
Kvalitetsråd

Kvalitetsråd

Kvalitetsråd är en modell för systematisk uppföljning med lokal förankring som vuxit fram i Västerbotten. Den stora mängd utdata inom äldreomsorgen till följd av nya nationella kvalitetsregister har skapat ett behov av helhetsgrepp och en önskan att systematiskt dra...