Barn som är långsiktigt placerade i familjehem

Barn som är långsiktigt placerade i familjehem

Regional konferens med fokus på hur tryggheten och stabiliteten för de långsiktigt placerade barnen kan stärkas. Konferensen arrangeras av Socialstyrelsen tillsammans med Knas Hemma, kommunförbundet Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen, Norrbottens Kommuner och...
Save the date – Uppstart Yrkesresan Barn och unga

Save the date – Uppstart Yrkesresan Barn och unga

Uppstart av Yrkesresan för alla chefer, arbetsledare och andra som på olika sätt har ansvar för introduktion och kompetensutveckling inom den sociala barn och ungdomsvården i någon av länets femton kommuner. Alla kommuner i Västerbotten har beslutat sig för att...
BBIC-konferens i Norr- och Västerbotten

BBIC-konferens i Norr- och Västerbotten

Välkommen till årets BBIC-konferens i Norr- och Västerbotten! Torsdag den 24 mars 2022 kl. 10.00-15.00. Konferensen genomförs digitalt via Teams. Målgrupp BBIC-utbildare, BBIC-ansvariga och 1:a linjens chefer för socialtjänstens barn- och ungdomsvård i Norr- och...
Frågor till BBIC-nätverket

Frågor till BBIC-nätverket

FoU Socialtjänst och länets BBIC-samordnare Carina Mörk Lidgren, Skellefteå kommun koordinerar tillsammans Västerbottens BBIC-nätverk. Vi är angelägna om att BBIC-nätverket ska matcha de behov som du som BBIC-ansvarig och/eller BBIC utbildare har för att implementera...