Regional uppstart; Yrkesresan Funktionshinder

Regional uppstart; Yrkesresan Funktionshinder

Regionala uppstarten för Yrkesresan, Funktionshinder riktar sig till chefer/arbetsledare och andra som på olika sätt har ansvar för introduktion och kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i någon av Västerbottens läns kommuner. Mer information och program...
Chefsnätverk inom LSS

Chefsnätverk inom LSS

FoU Socialtjänst är en regional aktör och vårt mål är bland annat att stödja lokala nätverk inom det sociala välfärdsområdet i Västerbotten. Inom funktionshinderområdet finns två väl fungerande delregionala nätverk för berörda chefer som vardera träffas två gånger/år....