IFO över gränser

IFO över gränser

Projekttid: november 2020 – november 2021 IFO över gränser är ett Forte-finansierat planeringsprojekt med fokus på gränsöverskridande kompetensförsörjning för en kunskapsstyrd socialtjänst i små glesbygdskommuner. Projektet kan ses som en direkt följd av...
GINO-projektet

GINO-projektet

Projekttid: september 2017 till september 2019GINO var förkortningen på ett Vinnovafinansierat projekt och står för ”Glesbygdens innovationsförmåga inom socialtjänstens IFO – hur tas den bäst tillvara?” Små kommuner i glesbygd saknar ofta egna resurser för...