Barn som är långsiktigt placerade i familjehem

Barn som är långsiktigt placerade i familjehem

Regional konferens med fokus på hur tryggheten och stabiliteten för de långsiktigt placerade barnen kan stärkas. Konferensen arrangeras av Socialstyrelsen tillsammans med Knas Hemma, kommunförbundet Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen, Norrbottens Kommuner och...
Chefsutveckling: Socialtjänsten, jämställdhet och ledarskap

Chefsutveckling: Socialtjänsten, jämställdhet och ledarskap

Ny Socialtjänstlag är på intågande. Utbilda er om vad det står i utredningens förslag om stärkt arbete med jämställdhet. Ni får också beskrivning av vad som är viktigt att tänka på som chef och ledare i arbetet med en jämställd socialtjänst. Datum och tid 19 oktober...
Chefsutveckling: Socialtjänsten, jämställdhet och ledarskap

Chefsutveckling: Socialtjänsten, jämställdhet och ledarskap

Ny Socialtjänstlag är på intågande. Utbilda er om vad det står i utredningens förslag om stärkt arbete med jämställdhet. Ni får också beskrivning av vad som är viktigt att tänka på som chef och ledare i arbetet med en jämställd socialtjänst. Datum och tid 19 maj kl...
Chefsutveckling: Socialtjänsten, jämställdhet och ledarskap

Utbildning: Jämställdhet i socialtjänsten

Erbjudande om kostnadsfria, digitala utbildningar om jämställdhet i socialtjänsten under året. Utbildningarna genomförs av FoU Socialtjänst. Utbildningarna ges inom ramen för FoU Socialtjänsts,  Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och FoU Värmland gemensamma arbete...
Save the date – Uppstart Yrkesresan Barn och unga

Save the date – Uppstart Yrkesresan Barn och unga

Uppstart av Yrkesresan för alla chefer, arbetsledare och andra som på olika sätt har ansvar för introduktion och kompetensutveckling inom den sociala barn och ungdomsvården i någon av länets femton kommuner. Alla kommuner i Västerbotten har beslutat sig för att...