HLT – Hälsa, Lärande och Trygghet

HLT – Hälsa, Lärande och Trygghet

Barn 0-16 år (i vissa kommuner 0-17 år) och deras familjer erbjuds ett tidigt och samordnat stöd genom HLT, Hälsa Lärande och Trygghet, för att behov av mer omfattande insatser senare ska minska. HLT utgör en del av första linjen för psykisk hälsa, och består av...
Årsuppföljning 2020 – HLT

Årsuppföljning 2020 – HLT

Sammantaget visar årsuppföljningen att samverkan under 2020 omfattande 690 barn. 458 barn där föräldrar/vårdnadshavare samtyckt till samverkansformen och 232 barn som aktualiserades till teamen anonymt. För mer information se årsuppföljningen. Årsuppföljning 2020...
Årsuppföljning 2020 – HLT

Meddelandeblad HLT 2021-1

För att alla som arbetar med HLT i Västerbotten ska nås av information om samverkan, uppföljning, nyheter m.m. skickas ett meddelandeblad ut 4 gånger per år. Avsändare är de lokala- och regionala processledarna för HLT. För mer information se aktuellt meddelandeblad....