Månadsbrev Mars 2021 – Stärkt föräldraskapsstöd för föräldrar med kognitiva svårigheter

Nätverksträff 1 – Stärkt föräldraskapsstöd

Inom ramen för utvecklingsarbetet – stärkt föräldraskapsstöd för föräldrar med kognitiva svårigheter – bjuder FoU Socialtjänst in till tre nätverksträffar. Syftet med nätverksträffarna är att etablera ett forum för inspiration, kunskap och erfarenhetsutbyte för dig...