Barn som upplever våld

Barn som upplever våld

SKR har tagit fram en skrift som både vänder sig till handläggare och behandlare som möter barn och föräldrar i det dagliga arbetet, och till chefer och beslutsfattare som ansvarar för att skapa förutsättningar för ett kunskapsbaserat arbete i socialtjänsten när det...