Konsultation och hälsoundersökningar

Konsultation och hälsoundersökningar

Västerbottenskommuner och region har i samverkan antagit målet att alla barn och unga som är aktuella inom socialtjänsten ska få sina hälsobehov uppmärksammade, bedömda och vid behov åtgärdade. De är också av största vikt att barnet eller den unges egen röst ges...
Barn som upplever våld

Barn som upplever våld

SKR har tagit fram en skrift som både vänder sig till handläggare och behandlare som möter barn och föräldrar i det dagliga arbetet, och till chefer och beslutsfattare som ansvarar för att skapa förutsättningar för ett kunskapsbaserat arbete i socialtjänsten när det...