UPH-medel 2023

UPH-medel 2023

Ansökan om UPH-medel, Uppdrag psykisk hälsa, för 2023. Länsgemensamma stimulansmedel – förhoppning inför 2023 Överenskommelsen mellan SKR och staten om Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2021-2022 syftade till att ”genom gemensamt...