UPH-medel 2024

UPH-medel 2024

Ansökan om UPH-medel, Uppdrag psykisk hälsa, för 2024. Länsgemensamma stimulansmedel – förhoppning inför 2024 Överenskommelsen mellan SKR och staten om Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2021-2022 syftade till att ”genom gemensamt...
Uppdrag Psykisk Hälsa i Västerbotten

Uppdrag Psykisk Hälsa i Västerbotten

Kom och dela era egna erfarenheter av det utvecklingsarbete ni är inne i och samtidigt ta del av andras goda exempel. Förhoppningen är att vi alla ska få med oss inspiration och nya idéer hem efter dagen. Datum Torsdag den 14 september 2023 Tid 10.00–15.00,...
UPH-medel 2024

UPH-medel 2023

Ansökan om UPH-medel, Uppdrag psykisk hälsa, för 2023. Länsgemensamma stimulansmedel – förhoppning inför 2023 Överenskommelsen mellan SKR och staten om Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2021-2022 syftade till att ”genom gemensamt...