MI – Motiverande samtal

MI – Motiverande samtal

Motiverande samtal är en evidensbaserad metod för professionella, icke-konfrontativa samtal om motivation och förändring. MI har effekt som fristående insats, som inledning eller i kombination av andra insatser – oavsett vilka. MI verkar även stärka effekten av...