Save the date – Uppstart Yrkesresan Barn och unga

Save the date – Uppstart Yrkesresan Barn och unga

Uppstart av Yrkesresan för alla chefer, arbetsledare och andra som på olika sätt har ansvar för introduktion och kompetensutveckling inom den sociala barn och ungdomsvården i någon av länets femton kommuner. Alla kommuner i Västerbotten har beslutat sig för att...
Yrkesresan i Västerbotten

Yrkesresan i Västerbotten

Yrkesresan är ett nationellt koncept för introduktion och kompetensutveckling i socialtjänsten. I Västerbotten har alla kommuner utsett varsin regional kontaktperson med uppdrag att tillsammans med FoU Socialtjänst ta fram ett förslag på hur Yrkesresan ska genomföras...