FoU Socialtjänst

– för en kunskapsbaserad socialtjänst i Västerbotten

Årsuppföljning 2020 – Hälsa Lärande Trygghet i Västerbotten

Sammantaget visar årsuppföljningen att samverkan under 2020 omfattande 690 barn. 458 barn där föräldrar/vårdnadshavare samtyckt till samverkansformen och 232 barn som aktualiserades till teamen anonymt. För mer information se årsuppföljningen.