FoU Socialtjänst

– för en kunskapsbaserad socialtjänst i Västerbotten

FoU Socialtjänst främjar samverkan mellan kommunerna i Västerbotten, mellan kommun och Region Västerbotten och gentemot nationella aktörer. Vi bedriver praktiknära forskning om socialtjänstfrågor och samarbetar med universitetet. Vårt utvecklingsorienterade arbete syftar till att möta behov hos länets kommuner och i relation till Region Västerbotten.

Vi tillhandahåller nätverk för kunskaps- och erfarenhetsutbyte för kommunala verksamhetsföreträdare och är en del av nationella socialtjänstnätverk.

Öppet Forum Ny Socialtjänstlag 240607

Den 28/6 samt den 7/6 bjöd vi in till Öppet Forum med fokus på den kommande nya socialtjänstlagen. Kunde du inte närvara kan du via nedanstående länk se inspelningen från genomgången.  Publik tom 15 augusti 2024. https://youtu.be/Wv3NAWa5aKc

Kärnområden

Äldre

Läs mer

Barn och unga

Läs mer

Funktionshinder

Läs mer

Praktiknära forskning

Läs mer

Skadligt bruk och beroende

Läs mer

Systematisk uppföljning

Läs mer

Våld i nära relation

Läs mer

Uppdrag & projekt

Omställning – Ny socialtjänstlag

Jämställdhet

Yrkesresan

Uppdrag psykisk hälsa

Alla uppdrag & projekt

Publikationer

Alla publikationer