FoU Socialtjänst

– för en kunskapsbaserad socialtjänst i Västerbotten

FoU Socialtjänst främjar samverkan mellan kommunerna i Västerbotten, mellan kommun och Region Västerbotten och gentemot nationella aktörer. Vi bedriver praktiknära forskning om socialtjänstfrågor och samarbetar med universitetet. Vårt utvecklingsorienterade arbete syftar till att möta behov hos länets kommuner och i relation till Region Västerbotten.

Vi tillhandahåller nätverk för kunskaps- och erfarenhetsutbyte för kommunala verksamhetsföreträdare och är en del av nationella socialtjänstnätverk.

Kärnområden

Äldre

Läs mer

Barn och unga

Läs mer

Funktionshinder

Läs mer

Praktiknära forskning

Läs mer

Skadligt bruk och beroende

Läs mer

Systematisk uppföljning

Läs mer

Våld i nära relation

Läs mer

Uppdrag & projekt

Jämställdhet

Uppdrag psykisk hälsa

Yrkesresan

Alla uppdrag & projekt

Publikationer

Alla publikationer