Karta över Västerbottens kommuner

Välkommen!

FoU Socialtjänst utgör en central del av den Regionala Samverkans- och Stödstrukturen (RSS) för länets kommuner i arbetet för en kunskapsbaserad socialtjänst. Mer information och kontaktuppgifter här.

Du hittar mer information om våra kunskapsområden via menyn ovan. Du kan också hitta information via sökfältet.
Nedan finns våra aktuella inlägg samlade. Här kan du välja ett särskilt område med hjälp av menyn nedan.

 

Publikationer

Bild på rapporten Regional utvecklings- och handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården

Regional utvecklings- och handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården

I Västerbotten finns en regional utvecklings- och handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården som ger riktning och styrfart åt det regionala arbetet. Utvecklings- och handlingsplanen utarbetades våren 2016 och reviderades februari 2020.

Läs mer

Bild på rapporten Innovationskraft i små glesbygdskommuner

Innovationskraft i små glesbygdskommuner

Projektet syftade till att utveckla en gemensam och stabil struktur för att ta till vara och stimulera innovationsförmåga inom socialtjänstens IFO i små kommuner i glesbygd, samt att konkret vidareutveckla nödvändiga alternativa arbetssätt i en digital tid.

Läs mer

Bild på LOKE boken

LOKE boken

Under hösten 2017 skrev Jan Hjelte ”LOKE boken – En handbok för lokal uppföljning enligt LOKE-modellen”. Boken är en praktisk handbok till stöd för att komma igång med systematisk uppföljning.

Läs mer

Bild på Handbok för uppföljning med hjälp av ORS/SRS

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS och SRS

Med utgångspunkt i praktiska erfarenheter har Gun-Eva Andersson Långdahl och Roger Marklund vid Rådgivningen Oden, Skellefteå kommun i samarbetet med FoU Socialtjänst och SKR tagit fram en handbok för arbetet med ORS/SRS.

Läs mer