FoU Socialtjänst

– för en kunskapsbaserad socialtjänst i Västerbotten

Kalendarium

2024-09-04

Att arbeta i familjehem, 4 sept. 2024. Yrkesresan BoU

Att arbeta i familjehem, 4 sept. 2024. Yrkesresan BoU Kursen ger kunskaper om uppdraget som familjehemssekreterare. Kursen går igenom grundläggande regler och principer som styr uppdraget. Kursen syftar till att ge en övergripande orientering i arbetet med familjehem utifrån följande områden: rekrytera, utreda samt utbilda familjehem.  Kursen innehåller även ett avsnitt om att leda och stödja […]

2024-09-13

Uppdrag psykisk hälsa i Västerbotten 13 sept. 2024

Kalender Tre dagar efter Suicidpreventiva dagen vill vi bjuda in till Västerbottens UPH-dag. Kom och dela era egna erfarenheter av det utvecklingsarbete ni jobbar med gällande psykisk hälsa och suicidprevention och samtidigt ta del av andras goda exempel. Datum: 13 september 2024 Tid: 09.30-15.00 Plats: Regionsalen, Regionens Hus – Köksvägen 11, Umeå alternativt Digitalt deltagande […]

2024-09-18

Samtal och delaktighet, 18-19 sept. 2024. Yrkesresan BoU

Samtal och delaktighet, 18-19 sept. 2024. Yrkesresan BoU Samtal och delaktighet består av två sammanhängande kursdagar. Kursdagarna kommer att varva föreläsning med övningar och diskussioner. Du kommer att få öva på att förbereda, inleda och avsluta samtal och prova olika sätt att skapa en bra dialog med barn och unga. Var: Ansia Camping, Lycksele När: 18-19 […]

2024-10-01

Utbildning till stöd för individbaserad systematisk uppföljning i socialtjänsten

Utbildning till stöd för individbaserad systematisk uppföljning i socialtjänsten 1 OKTOBER, 10 DECEMBER 2024 OCH 16 APRIL 2025, DIGITALT FoU Socialtjänst erbjuder utbildning i praktisk individbaserad systematisk verksamhetsuppföljning för digsom vill öka din kompetens att utveckla socialtjänstens verksamhet. Utbildningen följer samma uppläggsom den nationella utbildning som SKR och Socialstyrelsen utformat tillsammans med tillägget attjämställdhet ingår. […]

2024-10-02

Handläggning med barnet i centrum, Yrkesresan BoU (dag 1 och 2)

Kalender Det här är en kurs som ger dig grunderna i handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga 0–20 år. Kursen följer handläggningen av ett ärende från aktualisering till avslut. Den inleds med en genomgång av socialtjänstens uppdrag och ansvar med fokus på barnrättsperspektivet och yrkesrollen. Integrerat i kursen ligger grundutbildning i […]

2024-10-10

Basutbildning – Riskbruk, skadligt bruk, beroende 2024

Basutbildning – Riskbruk, skadligt bruk, beroende 2024 Basutbildningen är en årligen återkommande tredagarsutbildning som i går går av stapeln: Mer information, fullständigt program och anmälningslänk kommer under senare delen av augusti. Ett tips är att redan nu planera för vilka medarbetare i verksamheten som är aktuella för Basutbildningen i år. Platserna tar oftast slut innan […]

2024-11-07

Basutbildning – Riskbruk, skadligt bruk, beroende 2024

Basutbildning – Riskbruk, skadligt bruk, beroende 2024 Basutbildningen är en årligen återkommande tredagarsutbildning som i går går av stapeln: Mer information, fullständigt program och anmälningslänk kommer under senare delen av augusti. Ett tips är att redan nu planera för vilka medarbetare i verksamheten som är aktuella för Basutbildningen i år. Platserna tar oftast slut innan […]

2024-12-05

Basutbildning – Riskbruk, skadligt bruk, beroende 2024

Basutbildning – Riskbruk, skadligt bruk, beroende 2024 Basutbildningen är en årligen återkommande tredagarsutbildning som i går går av stapeln: Mer information, fullständigt program och anmälningslänk kommer under senare delen av augusti. Ett tips är att redan nu planera för vilka medarbetare i verksamheten som är aktuella för Basutbildningen i år. Platserna tar oftast slut innan […]

2024-12-10

Utbildning till stöd för individbaserad systematisk uppföljning i socialtjänsten

Utbildning till stöd för individbaserad systematisk uppföljning i socialtjänsten 1 OKTOBER, 10 DECEMBER 2024 OCH 16 APRIL 2025, DIGITALT FoU Socialtjänst erbjuder utbildning i praktisk individbaserad systematisk verksamhetsuppföljning för digsom vill öka din kompetens att utveckla socialtjänstens verksamhet. Utbildningen följer samma uppläggsom den nationella utbildning som SKR och Socialstyrelsen utformat tillsammans med tillägget attjämställdhet ingår. […]

2025-04-16

Utbildning till stöd för individbaserad systematisk uppföljning i socialtjänsten

Utbildning till stöd för individbaserad systematisk uppföljning i socialtjänsten 1 OKTOBER, 10 DECEMBER 2024 OCH 16 APRIL 2025, DIGITALT FoU Socialtjänst erbjuder utbildning i praktisk individbaserad systematisk verksamhetsuppföljning för digsom vill öka din kompetens att utveckla socialtjänstens verksamhet. Utbildningen följer samma uppläggsom den nationella utbildning som SKR och Socialstyrelsen utformat tillsammans med tillägget attjämställdhet ingår. […]