FoU Socialtjänst

– för en kunskapsbaserad socialtjänst i Västerbotten

Barnets röst – en annan röst!

En FoU-cirkel om motiv till, och förutsättningar för, barns delaktighet i den sociala barnavården inom IFO unga, Umeå Kommun

Författare: Forskningsledare Jan Hjelte och utvecklingsledare Maria Clausen Edman

Denna rapport beskriver ett utvecklingsarbete som startade med en vilja att utveckla den sociala barnavården mot en mer evidensbaserad praktik.

Idén om att starta en Forskningscirkel föddes i september 2015 då FoU Välfärd, Region Västerbotten, genomförde en workshop om en evidensbaserad praktik (EBP) tillsammans med ledningsgruppen inom IFO unga vid Umeå Kommun. Ett område som var särskilt framträdande, och som chefer inom ett flertal verksamhetsgrenar nämnde, var barns delaktighet i den sociala barnavård som bedrevs.