FoU Socialtjänst

– för en kunskapsbaserad socialtjänst i Västerbotten

Digitalt innanförskap

I projektet ingick Nordmalings kommun samt designföretaget Joyn Service design. Med hjälp av olika tjänstedesignverktyg kartlades behov och lösningar testats i liten skala bland användare av offentliga digitala tjänster i projektet