FoU Socialtjänst

– för en kunskapsbaserad socialtjänst i Västerbotten

Med stöd från Folkhälsomyndigheten ansvarade FoU Välfärd under perioden 2013-2015 för ett praktiknära forskningsprojekt med syfte att identifiera och analysera de särskilda förutsättningar som små kommuner i glesbygd har för att identifiera barn som växer upp i riskmiljö, i detta fall definierat som föräldrar med missbruk och/eller psykisk ohälsa. Parallellt studerades hinder och möjligheter för att introducera en specifik metod, Föra barnen på tal (FBT), i en liten kommun. De kommuner som stod i fokus var Dorotea, Malå och Storuman i Västerbottens län.

Projektets slutrapport publicerades i september 2015. Några exempel på rubriker i rapporten: Alla känner alla, Generalister i glesbygd, Olika roller och delade tjänster, Personalen den viktigaste resursen, Skolans centrala roll, Förväntningar och föreställningar, Samverkan-styrning, struktur och samsyn.