FoU Socialtjänst

– för en kunskapsbaserad socialtjänst i Västerbotten

Att arbeta i familjehem, 4 sept. 2024. Yrkesresan BoU

Kursen ger kunskaper om uppdraget som familjehemssekreterare. Kursen går igenom grundläggande regler och principer som styr uppdraget. Kursen syftar till att ge en övergripande orientering i arbetet med familjehem utifrån följande områden: rekrytera, utreda samt utbilda familjehem.  Kursen innehåller även ett avsnitt om att leda och stödja familjehem utifrån fyra olika teman: umgänge, trauma, sammanbrott och ekonomi. 

Var: Ansia Camping, Lycksele

När: 4 september 2024