FoU Socialtjänst

– för en kunskapsbaserad socialtjänst i Västerbotten

Handläggning med barnet i centrum, Yrkesresan BoU (dag 3 och 4)

Det här är en kurs som ger dig grunderna i handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga 0–20 år. Kursen följer handläggningen av ett ärende från aktualisering till avslut. Den inleds med en genomgång av socialtjänstens uppdrag och ansvar med fokus på barnrättsperspektivet och yrkesrollen. Integrerat i kursen ligger grundutbildning i BBIC – Barns behov i centrum – en struktur för handläggning, genomförande och uppföljning. Efter kursen ska du ha fått en förståelse för de olika stegen i handläggningen av barn och unga-ärenden och kunna använda BBIC:s stödmaterial och dokumentationsstöd.

Kursen omfattar fyra kursdagar, 2 dagar fysiskt och 2 dagar digitalt.

Var: Digitala kursdagar

När: 24-25 april 2024