FoU Socialtjänst

– för en kunskapsbaserad socialtjänst i Västerbotten

Öppet Forum – ny Socialtjänstlag 7 juni 2024

Datum: 7 juni 2024

Tid: 08.00-09.00

Länk: https://regionvasterbotten-se.zoom.us/j/81523259683

Information om dags läget inför kommande nya socialtjänstlag. Samma information kommer att ges 28/5 och 7/6, du kan välja tillfälle att delta

Målgrupp: öppna informationsmöten, med bred inbjudan till era verksamheter (verksamhetschefer, enhetschefer, politiker, verksamhetsutvecklare, handläggare och andra personer som kan ha ett intresse av informationen)

Medverkande från FoU Socialtjänst: Monica Wahlström, Anna Bohlin och Elisabet Höög