FoU Socialtjänst

– för en kunskapsbaserad socialtjänst i Västerbotten

Uppdrag psykisk hälsa i Västerbotten 13 sept. 2024

Tre dagar efter Suicidpreventiva dagen vill vi bjuda in till Västerbottens UPH-dag. Kom och dela era egna erfarenheter av det utvecklingsarbete ni jobbar med gällande psykisk hälsa och suicidprevention och samtidigt ta del av andras goda exempel.

Datum: 13 september 2024

Tid: 09.30-15.00

Plats: Regionsalen, Regionens Hus – Köksvägen 11, Umeå alternativt Digitalt deltagande

Efter anmälan skickas länk ut till de som önskat digitalt deltagande

Kontaktperson: Anna Duveskog E-post: anna.duveskog@regionvasterbotten.se

Program

09.30 Incheckning och fika

10.00 Inledning – Monica Wahlström enhetschef och Anna Duveskog, FoU Socialtjänst

Mellan 10.00-12.00

Pågående arbete med samsjuklighet i Västernorrland – Under våren 2022 antog Region Västernorrland och länets sju kommuner en länsgemensam handlingsplan inom beroendeområdet. Föreläsningen ger en bakgrund och beskrivning av arbetet med att samordna och samplanera insatserna för personer med samsjuklighet. Camilla Carpholt, Kommunförbundet Västernorrland och Anna-Karin Drewsen, Region Västernorrland.

Psyk-e bas inom psykisk ohälsa och suicidprevention – Psyk-e bas är ett kompetensutvecklingsprogram om psykisk ohälsa med filmade föreläsningar för studiecirkelformat. I Västerbotten finns tre flexibla program att använda efter behov.” -Emma Wasara Folkhälsa, Region Västerbotten

12.00-13.00 Lunch

Mellan 13.00-15.00 (ej klar ordning)

Med öppna ögon för jämställdhet och jämlikhet – Hur hänger jämställdhet och jämlikhet ihop med alltifrån psykisk hälsa till kriminalitet? Hur ser kunskapsläget ut i Sverige för våra mest angelägna jämställdhetsutmaningar? Lyssna till passet som ger inblick i dessa områden. Anna Bohlin, FoU Socialtjänst.

Partnerskap för hälsaPå Habiliteringscentrum möter man invånare med funktionshinder som påverkar vardagslivet. Många av dem har hälsoproblem relaterade till ohälsosamma levnadsvanor. Gittan Törner och Karin Andersson berättar om en satsning i Skellefteå som fått medel under två års tid.

UHP, Utökat hembesöksprogram -Anna Nyström Föräldrarådgivare, Skellefteå kommun berättar om sitt uppstartade projekt tillsammans med BVC sköterska Skellefteå primärvård.

PsykeveckanHur ser psykeveckan ut i Västerbotten? Hur kan vi delta och påverka? Brittis Malm från brukarföreningen Hjärnkoll Västerbotten kommer och berättar.

15.00 Fika och avslut