FoU Socialtjänst

– för en kunskapsbaserad socialtjänst i Västerbotten

LOKE-Boken

Under hösten 2017 skrev Jan Hjelte ”LOKE boken – En handbok för lokal uppföljning enligt LOKE-modellen”. Boken är en praktisk handbok till stöd för att komma igång med systematisk uppföljning och finns att tillgänglig att beställa i tryckt version. Länk kommer.