FoU Socialtjänst

– för en kunskapsbaserad socialtjänst i Västerbotten

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS och SRS

Skalorna Outcome Rating Scale (ORS) och Session Rating Scale (SRS) mäter en klients/patients mående och upplevelse av behandling och är exempel på uppföljningsinstrument som möjliggör systematisk uppföljning och utvärdering. Skalorna togs fram av Barry Duncan (PhyD) och Scott D Miller (PhD) och har använts i praktiken sedan 2000. I Västerbotten finns lång erfarenhet av att använda ORS/SRS, inte minst i Skellefteå där Rådgivningen Oden arbetat utifrån skalorna i över tio års tid.

Förutom kvantifieringen av klientens/patientens upplevelser är öppenhet, feedback och arbetsallians i fokus under arbetet med ORS/SRS.

För frågor: daniel.ornberg@regionvasterbotten.se