FoU Socialtjänst

– för en kunskapsbaserad socialtjänst i Västerbotten

Praktiknära forskning

FoU Socialtjänst strävar efter att tillvarata erfarenheter och kunskaper inom professionen samt skapa ny kunskap genom praktiknära forskningsprojekt. Samarbetet med Umeå universitet och andra aktörer är centralt i vårt fortlöpande arbete. Praktiknära vetenskaplig forskning innebär att socialtjänstens praktiker engageras i hela forskningsprocessen – från identifiering av intressanta områden till datainsamling och analys. Vi strävar inte bara efter att forska om eller för praktiken, utan tillsammans med praktiken.

Inom socialtjänsten som forskningsfält vill vi fånga, problematisera och skapa ny relevant kunskap på vetenskaplig grund. Vårt mål är att göra praktiknära forskningsresultat lättillgängliga och användbara. FoU Socialtjänst har en stark struktur med både forskningsledare och utvecklingsledare, där forskningsledarna är disputerade och har forskarutbildning, medan utvecklingsledarna besitter specialistkunskaper inom sina områden.

Daniel Örnberg

Utvecklingsledare & doktorand

Chrystal Kunosson

Utvecklingsledare & doktorand

Kärnområden

Äldre

Läs mer

Barn och unga

Läs mer

Funktionshinder

Läs mer

Praktiknära forskning

Läs mer

Skadligt bruk och beroende

Läs mer

Systematisk uppföljning

Läs mer

Våld i nära relation

Läs mer