Publikationer

Framsidan på FoU rapporten "Cityprojektet - Umeå"

City projektet – Umeå

Utvärderingsuppdrag med syfte att skapa ett underlag för ett långsiktigt beslut om en uppsökande verksamhets framtida utformning, organisation och inriktning, med vuxna personer med samsjuklighet i form av beroende och psykisk ohälsa behov i fokus. Initiativet till att utvärdera och se över förutsättningarna för verksamheten togs av Umeås områdeschef inom närsjukvården i samråd med individ- och familjeomsorgens chef i Umeå kommun.

Läs mer

Bild på rapporten Regional utvecklings- och handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården

Regional utvecklings- och handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården

I Västerbotten finns en regional utvecklings- och handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården som ger riktning och styrfart åt det regionala arbetet. Utvecklings- och handlingsplanen utarbetades våren 2016 och reviderades februari 2020.

Läs mer

Bild på rapporten Innovationskraft i små glesbygdskommuner

Innovationskraft i små glesbygdskommuner

Projektet syftade till att utveckla en gemensam och stabil struktur för att ta till vara och stimulera innovationsförmåga inom socialtjänstens IFO i små kommuner i glesbygd, samt att konkret vidareutveckla nödvändiga alternativa arbetssätt i en digital tid.

Läs mer

Bild på LOKE boken

LOKE boken

Under hösten 2017 skrev Jan Hjelte ”LOKE boken – En handbok för lokal uppföljning enligt LOKE-modellen”. Boken är en praktisk handbok till stöd för att komma igång med systematisk uppföljning.

Läs mer